miércoles, 9 de enero de 2013

Activitats sobre llicències de software


1. Què és el programari lliure? Segons la teva opinió, què és el més interessant del programari lliure? 
- És un programari que pot ser usat, estudiat, copiat o modificat i presenta una sèrie de llibertats que pot exercicir l'usuari.
- Que no té restriccions i pot ser editat mínimament per l'usuari.


2. Qui és el màxim impulsor del moviment del programari lliure (cerca una fotografia)?
Busca informació sobre la Free Software Foundation 
- Richard Stallman 
- És una iniciativa creada per Stallman, que defensa el programari lliure, i del projecte GNU (és una llicència lliure).


3. Quin dels següents programes lliures utilitzaries amb les següents finalitats?

Per fer un treball, OpenOffice Writer
Per fer taules de càlculs i gràfiques, OpenOffice Calcul
Per fer representacions, OpenOffice Impress
Per retocar fotografíes, Gimp
Per editar vídeos, Avidemux

No hay comentarios:

Publicar un comentario