lunes, 7 de octubre de 2013

Els cercadors
1.Contesta:
Havent experimentat amb els diferents cercadors una mateixa cerca, quin prefereixes? Raona la resposta.
Google, ja que et proporciona un mapa com a informació adicional sobre el municipi cercat.

Les teves cerques proporcionen informació als cercadors. De quina manera creus que el seguiment que exerceixen els cercadors sobre els teus hàbits de navegació (interessos, ideologia política, circumstàncies familiars, preferències d’oci, etc) pot influir en els resultats que obtens? Què et fa pensar aquest fet?
Si, perquè si l'utilitzes molt seguit, és a dir busques una paraula clau, aquesta cerca es queda registrada i la propera vegada et serveix com a guia.

Investiga sobre el cercador DuckDuckgo pel que fa a la confidencialitat i al seguiment de la persona que fa la cerca?
DuckDuckGo no guarda paraules claus ni informació i no tens un perfil creat com té Google (Google+). És més confidencial


Les cockies són un programari que serveix per enregistrar aplicacions a les que accedim habitualmen i així tenir una connexió més directa.

No hay comentarios:

Publicar un comentario